Interiör från gamla Konstfack

 

Interiör från Gamla Konstfack, “Deken”/Målningsavd., 1953

(Interior from the old art school, painting division)

Size: 39 x 31.5 cm

Refnr. 1612