Sörmlands museum

Att hopfoga den sönderfallande världen

Hela utställningen pågick till den 18 augusti 2019. Alina Chaiderov presenterades 24 november 2018 – 12 maj 2019. Gery Georgieva presenterades 25 maj – 18 augusti 2019.

Den första delen i Att hopfoga den sönderfallande världen innefattade en introducerande presentation av Lenke Rothmans konstnärskap på Forum för levande historia i Stockholm. Utställningen tog avstamp i konstnärens minnen och erfarenheter som överlevare ur Förintelsen och lyfte teman som förlust, familj, åminnelse och konsten som ett verktyg att finna ny mark efter att ha förlorat till synes allt.

I den andra utställningsdelen på Sörmlands museum, visades konstnärskapet i hela sin komplexa vidd och mångfald. Något Lenke Rothman ofta underströk var att även om erfarenheterna som överlevare färgade mycket av hennes konst, kom den också att handla om mycket mer än detta. Hon var en visionär poet med stor bredd och nyfikenhet inför sina material. En trotsig lekfullhet och en nyckfull frihet lyser igenom verken. Hennes skapande innehöll en framtidstro, värme, och inte sällan humor.

I utställningen vill Sörmlands museum också hitta konstnärliga släktskap. Var står vi idag? Vad kan konsten fylla för roll? Hur kan vi skapa samtal och möten över generationer och erfarenheter, där vi på samma gång kan spegla oss i historien och mötas i förståelse kring vår framtid?

En presentation av Lenke Rothmans verk i dialog med en samtida konstnär – Alina Chaiderov – har presenterats på Sörmlands museum som del ett i projektet.

Den tredje och avslutande delen öppnade 25 maj och visade Gery Georgieva i dialog med Lenke Rothman. Gery Georgieva vrider i sitt konstnärskap på förväntningar kring populärkulturella fenomen, folkkultur och historia, ofta med det forna hemlandet Bulgarien och nuvarande England som grund.

I samband med vernissagen presenterades en nyproducerad publikation med nyskrivna texter av Per Hüttner, Rebecka Katz Thor, Burcu Sahin, samt intervjuer med Alina Chaiderov och Gery Georgieva.

Curatorer: Joanna Nordin och Olivia Berkowicz

Text: Sörmlands museum.

Att hopfoga den sönderfallande världen @ Sörmlands museum. Lenke Rothman, Alina Chaiderov. Curatorer: Joanna Nordin och Olivia Berkowicz. Foto: Valdemar Asp. Alla verk på bilden av Lenke Rothman.

Att hopfoga den sönderfallande världen @ Sörmlands museum. Curatorer: Joanna Nordin och Olivia Berkowicz. Foto: Valdemar Asp. Verk av Alina Chaiderov i förgrunden.
Att hopfoga den sönderfallande världen @ Sörmlands museum. Curatorer: Joanna Nordin och Olivia Berkowicz. Foto: Valdemar Asp. Verk på bilden: Lenke Rothman, 8.8.64 (1964) & Kvinna med hatt i tunnelbana (1963).
Att hopfoga den sönderfallande världen @ Sörmlands museum. Curatorer: Joanna Nordin och Olivia Berkowicz. Foto: Valdemar Asp. Verk ur sviten: Lenke Rothman. Ansikten.
Att hopfoga den sönderfallande världen @ Sörmlands museum. Curatorer: Joanna Nordin och Olivia Berkowicz. Foto: Valdemar Asp. Alla verk på bilden av Lenke Rothman.
Att hopfoga den sönderfallande världen @ Sörmlands museum. Curatorer: Joanna Nordin och Olivia Berkowicz. Foto: Valdemar Asp. Verk på bilden: Lenke Rothman, Regn, 1990.