Gamla Konstfack

  Gamla Konstfack, “Deken”/Målningsavd. Interiör, 1953 Interior of the old art school Konstfack, paining division Size: 55 x 46 cm Refnr. 1616  

Interiör från gamla Konstfack

  Interiör från Gamla Konstfack, “Deken”/Målningsavd., 1953 (Interior from the old art school, painting division) Size: 39 x 31.5 cm Refnr. 1612

Träd

  Träd, 1953 Size: 35.5 x 38 cm Refnr. 1614