Ihopsydd sand (nr. 496)

Ihopsydd sand Tempera, raw canvas, stitches, 1964 Size: 92 x 73 Ref. nr. 496

Ur sviten Ett år har 365 dagar

Ur sviten Ett år har 365 dagar Mixed media, 1964 Size: 18,5 x 13,5 Ref. nr. 2572-2584

Utan titel (nr 1564)

Utan titel, 1964 Ref. nr: 1564